Princeton University!

Med bilen full av elektronik så blev det ett otroligt snabbt depåstopp på Princeton University eftersom vi var tvungna att ha uppsikt över grejerna. Det syns att detta också är ett gammalt universitet med anor. Mycket gamla byggnader och grönska!

With the car filled with electronics we had a very short stop at Princeton University as we had to keep an eye on the car. It is clear that this is an old university with beautiful buildings and a lot of green areas. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *